Menu Close

Mijn naam is Ellie Lormans. Ik heb in 2001 mijn vertaalbureau Art Traduct Vertalingen opgericht, en ik werk sindsdien als fulltime vertaler in de talencombinaties Frans-Nederlands, Engels-Nederlands en Nederlands-Frans.

Heb je een Nederlandse of Franse tekst of vertaling nodig, of zit je met andere vragen op taalgebied? Daar kan ik je wellicht mee helpen!

Vertalen

Al bijna twintig jaar werk ik naar volle tevredenheid voor een groot aantal klanten.

Bij het aannemen van een opdracht probeer ik een duidelijk beeld te krijgen van wat jij wilt. Dat is mijn uitgangspunt.

Ik lever je een goed product waar niet alleen met zorg en aandacht maar ook met “art” aan gewerkt is en dat gebruiksklaar is.

Door mijn jarenlange ervaring met wonen en werken in zowel Frankrijk als Nederland, begrijp ik de context van zowel de brontekst als de doeltekst en kan ik rekening houden met cultuur, tradities, geschiedenis en actuele gebeurtenissen.

Ondertitelen

In 2013 ben ik, naast vertalen, gestart met ondertitelen. Daarvoor heb ik een ondertitelcursus gevolgd waarin ik alles heb geleerd over ondertitels, spotten, leessnelheid, comprimeren… Sindsdien ondertitel ik allerlei programma’s, series en films in de talencombinaties Frans-Nederlands en Nederlands-Frans.

Lesgeven

Talen zijn mijn passie, mijn werk is mijn grootste hobby, maar ook het onderwijs blijft mijn interesse houden.

Ik heb vijftien jaar op een basisschool gewerkt en heb daarnaast ook Frans en Nederlands aan middelbare scholieren en volwassenen gegeven. Zo nu en dan geef ik nog steeds les, veelal bijles aan kinderen in de basisschoolleeftijd, bijles Frans of Nederlands aan middelbare scholieren, of Nederlands aan anderstaligen.